สังคมฯ หลั่งนํ้าใจ ช่วยเหลือหญิงชรา


จากการเปิดเผยของกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับการแจ้งข่าวจากพลเมืองดี มีหญิงชราอายุ 83 ปี ชื่อคุณยายสุธรรม วงค์อารยะ ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองมีฐานะยากจนพักอาศัยอยู่กับลูกสะใภ้ที่ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง เทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องการขอความช่วยเหลือจึงเดินทางไปตรวจสอบและเยี่ยมคุณยายที่บ้านพักและได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่น่าสงสาร จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยมี ผู้ร่วมบุญบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นำไปมอบให้ถึงบ้านพัก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายกทัศนัย บูรณุปกรณ์ บริจาคที่นอนลม (ใหม่) พร้อมกางเกงอนามัย 2 ห่อ
2.พรฤดี พุทธิศรี เตียงผู้ป่วย
3.พระธีรวัตร์ วงค์ขัติยะกมล อุปกรณ์ทำแผลและเงิน 2,000 บาท
4.คุณวาสนา ทองสุข นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง 3,000 บาท
5.คุณ ผุสดี ทูกาอิ เงิน 2,000 บาท
6.คุณวัลลภา สุวรรณ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่ง
7.คุณกนกวรรณ นัยชล แผ่นรองกันเปื้อนจำนวน 2 ห่อ

นอกจากนี้ต้องขอบคุณแพทย์และพยาบาลจาก รพ.นครพิงค์
ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ พี่น้องอสม. ชุมชน
หมื่นเงินกอง ที่ร่วมเยี่ยมคุณยายในครั้งนี้ ขอบคุณพี่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ช่วยขนย้ายเตียงให้คุณยายขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้ ส่งผลให้คุณยายหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น