กาชาดเชียงใหม่ มอบรางวัลผู้โชคดี

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุดเพื่อจัดให้สำหรับผู้พิการที่ปฏิบัติงานใน สนง.เหล่ากาชาด จ.ชม.จำนวน 5 ชุดจากกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดย Mr.Wang Xiusheng รองกงสุลใหญ่เป็นผู้มอบ จัดที่ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560 รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋งนิสสัน juke 1.6 ให้แก่นายบุญทวี ตาขา ชาว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ Toyota revo 2.4j ให้แก่นายกิตติ์อนันต์ พงษ์ปัน ชาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และรางวัลที่ 3 รถยนต์กระบะนิสสัน Navara 3.0 แบบตอนครึ่ง ให้แก่นายชานนท์ คำทอง ชาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย รวมทั้งรางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Honda wave 110i ให้แก่ น.ส.สุวรา เลายี่ปา ชาว อ.เชียงดาว นายสาย ตาลี ชาว อ.ดอยเต่า และ นางสิริพรรณ หอมหวล ชาว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางผู้มีเกียรติ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดทั้งผู้โชคดีและครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น