การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) ได้มีการจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 (ภายใต้ความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันของผู้สมัครจำนวน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากบทสุนทรพจน์ที่ไม่มีการจำกัดหัวข้อ ซึ่งแต่ละคนมีเวลาในการพูดไม่เกิน 5 นาที

โดยเนื้อหาในการกล่าวสุนทรพจน์มีความหลากหลายอย่างมาก เช่น ความทุ่มเทต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่หรือเพื่อน ความคิดเห็นต่อประเทศไทยในอนาคต เป็นต้น

ซึ่งในปีนี้ นางสาวศศิณัฐชา จำเริญ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “เลี้ยงผมหน่อยสิ” และสร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการด้วยบุคลิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง นางสาวศศิณัฐชา ได้รับรางวัลจาก Professor Dr. Takashi HAYASHITA อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sophia ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี (โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้รับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่-โตเกียว พร้อมค่าเบี้ยเลี้ยงที่ญี่ปุ่น)

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายองค์กรได้แก่ Japan Airlines สำนักงานกรุงเทพฯ, Bangkok Airways, หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ, ชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ, มูลนิธิพัฒนาการศึกษาไทยญี่ปุ่น, มูลนิธิเพียวฮาร์ท(Pure Heart Foundation) ตลอดจนชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่หรือ CLL ที่ร่วมให้การสนับสนุนรางวัลต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น