ประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี 2560

พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เจ้าคณะภาค 17 ประธานคณะพระธรรมจาริก เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี 2560 โดยมีพระวิมลมุนี รองประธานคณะพระธรรมจาริกรูปที่ 1 กล่าวรายงาน ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น