แจงสินค้าสุดฮิต บุกตลาด จีนตอนใต้

กลุ่มผู้ประกอบการไทย-จีน เผยจีนตอนใต้มีความต้องการข้าว, น้ำตาลทราย, วัสดุก่อสร้าง, ยางพารา, น้ำมัน และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ มาก

กลุ่มผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมเปิดเส้นทางการค้าของประเทศไทยกับสาธาณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่ โดยใช้เส้นทางเรือตามลำแม่น้ำโขงจากท่าเรือบ้านมอม สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน ลดความเสี่ยงภัย และช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 20%

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ประชุมหารือและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน โดยมีท้าวคำหล้า นาคกะวงศ์ ประธานบริษัทเมืองมอม สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ผู้บริหารบริษัทบ้านมอม กรุ๊ป จำกัด, บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด, ผู้ประกอบการค้าเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน, ตลาดไท และสมาคมการค้าไทย-อาเซียน ได้ร่วมประชุมหารือ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าส่งออกไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีนตอนใต้

ทั้งนี้ เนื่องจากแต่เดิมการขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางรถตลอดเส้นทาง จากประเทศไทย ผ่าน อ.เชียงของ ไปยังเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน จะใช้ระยะเวลายาวนาน และมีอันตรายเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวตามภูเขา และสินค้าที่บรรทุกรถ อาจจะต้องตกค้างรอที่ด่านเป็นเวลาหลายวัน กลุ่มผู้ประกอบการจึงได้เปิดเส้นทางการค้าของประเทศไทยกับสาธาณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่ โดยใช้เส้นทางเรือตามลำแม่น้ำโขง จากท่าเรือบ้านมอม สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งท่าเรือบ้านมอม มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงภัย โดยจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 20%

ปัจจุบันมีผักและผลไม้จากจีน นำเข้ามาสู่ตลาดไท วันละ 200-300 ตู้คอนเทนเนอร์ ทางผู้ประกอบการค้า สาธาณรัฐประชาชนจีน จึงมีแผนนำสินค้าจากไทยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ กลับไปจำหน่ายที่จีน เพื่อจะได้ไม่ต้องขนตู้เปล่ากลับจีน เป็นการสิ้นเปลือง สำหรับสินค้าที่จีนตอนใต้มีความต้องการมาก ได้แก่ ข้าว, น้ำตาลทราย, วัสดุก่อสร้าง, ยางพารา, น้ำมัน และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ

บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งทางบกและทางน้ำ ระหว่างประเทศไทย และสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธาณรัฐประชาชนจีน และประเทศกลุ่มการค้าลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการให้บริการด้านพิธีการระหว่างประเทศแบบครบวงจร โดยมีจุดให้บริการหลักที่ ท่าเรือบ้านมอม แขวงบ่อแก้ว สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี และมีสำนักงานสาขาที่เปิดให้บริการที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับผู้ประกอบการชาวไทย ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ 02-0820124 หรือ 053-636881

“นับเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปอื่นๆของจังหวัดลำพูน ไปยังจีนตอนใต้ เพื่อให้การค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพ จึงได้มอบให้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำพูน ได้เป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องนี้ด้วย” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น