โอทอปเหนือ หนุนหัตถกรรมไทยก้าวสู่สากล

เครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทยรวมตัวศิลปิน 50 รายจากทั่วประเทศ เตรียมจัดงานหัตถศิลป์ ศิลปินรัชกาลที่ 9 โดยนำสินค้าหัตถกรรมร่วมจัดแสดงพร้อมจำหน่าย หวังให้งานหัตถกรรมเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าเงินสะพัดในงาน 10 ล้านบาท

นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของเชียงใหม่ศิลาดล บายทัศนีย์แอดดอยสะเก็ดเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิลปินโอทอป โดยเชิญผู้ประกอบการ โอทอป จำนวน 50 ราย จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนางานด้านหัตถศิลป์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยกระดับสินค้าประเภทหัตถกรรมให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะได้นำเสนอผลงานของศิลปินในเครือข่ายจำนวน 50 ราย โดยจัดแสดงผลงานบนบ้านไม้เรือนไทยในลักษณะแกลเลอรี่ ประกอบด้วยการจัดแสดงงานหัตถศิลป์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานเครื่องปั้นดินเผา งานผ้า งานเบญจรงค์ งานเครื่องประดับ งานจักสาน งานทองเหลือง งานเครื่องถม งานไม้งานเครื่องหนัง นอกจากนี้ยังจัดให้มีกาดหมั้ว บริเวณลานสนามหญ้าเพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาชนงานได้เลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมืองจากเครือข่าย OTOP เชียงใหม่

ทั้งนี้ พิธีเปิดงานจะมีในวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ นำนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามา เพื่อเจรจาการค้าและเลือกซื้อสินค้าภายในงานนี้ และได้ตั้งเป้ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายในงานไหวประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งงานหัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9 นั้น จะขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560 ณ เชียงใหม่ศิลาดล บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจจะเดินทางไปบริเวณที่จัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณเชียงใหม่ศิลาดล บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางไปตามถนนเชียงใหม่- สันกำแพง ถึงบริเวณสี่แยกบ่อสร้างแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก 9 กิโลเมตร รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร จากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเส้นทาง ไปตามถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ทั้งนี้เข้าในเขตอำเภอดอยสะเก็ดแล้วเลี้ยวขวาไปทางบ่อสร้าง ระยะทางอีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 13 กิโลเมตร จากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และสามารถติดต่อสอบถาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112 647

ร่วมแสดงความคิดเห็น