ต้อนรับคณะดูงาน โครงการ Global Framework of Student Capacity Development of Resilient Agriculture and Food Production

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโครงการ Global Framework of Student Capacity Development of Resilient  Agriculture and Food Production ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนิกาตะ (Niigata University) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นและตุรกี เข้ารับฟังบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยมีคุณอลงกรณ์ ศิริพัฒน์ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น