ด่วน !!!! เรียนฟรี หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เปิดรับสมัคร รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. 3 ระดับ ปวส. 2 และผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น 7 โครงการ
1. งานบริการจักรยานยนต์ 16 ชม.
2. งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 50 ชม.
3. การทำขนมไทย 16 ชม.
4. การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฏิบัติการ 16 ชม.
5. การผสมเครื่องดื่ม Mocktail 16 ชม.
6. งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 75 ชม.
7. การทำดอกไม้จันทร์ 6 ชม.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ โดยเรียนในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 วันและเวลาทำการ เรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

สำหรับการเรียนในข้อที่ 6 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร จะเน้นให้พนักงานช่าง และนักการ กลุ่มบริษัทในเครือ ปรับระดับฝีมือ ได้แก่ บริษัท คุ้มขันโตก เชียงใหม่ 2558 จำกัด, โรงเรียน วชิรวิทย์ ช้างคลาน, โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่, วิทยาลัยเทคโนโลยีและพณิชยการลานนา, วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และจะต้องเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 053 – 140244-45 ต่อ 0 หรือ Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น