คลอด “กาดแม่โจ้” เชื่อมตลาด สินค้าเกษตร

ม.แม่โจ้ ผุดไอเดีย เปิด “กาดแม่โจ้ 2477” เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เริ่มทดลองเปิดตลาดในงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ก่อนเปิดขายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 11 – 12 มี.ค. และจัดให้มีจำหน่ายทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดปี 2560 หวังให้เป็นจุดกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากแหล่งปลูกที่เชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัย พร้อมหนุนโครงการ “ปลูกผักแลกค่าเทอม” ที่จะใช้กาดแม่โจ้ 2477 นี้เป็นแหล่งในการจำหน่ายสินค้า

เมื่อวันที่ผ่านมา ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดี และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ณ โดมแก้วอินทรีย์ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2477 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสนองงานด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมายังแม่โจ้ และได้สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการในพระองค์อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะด้านการเกษตร สืบเนื่องเรื่อยมา รวมถึงการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้สังคมเรียนรู้พระราชปรัชญา แนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดหลักสูตรที่น้อมนำองค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชาอย่างเป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.จำเนียร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กษัตริย์เกษตร” ภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา ณ แหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน” รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก และตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย “เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสนองตอบต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงงานหนักตลอด 70 ปี เพื่อปวงพสกนิกรไทย ให้กินดี อยู่ดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ชาวแม่โจ้ภูมิใจที่จะนำเสนอต่อประชาชน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดเผยว่า “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ณ โดมออร์แกนิค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ “กาดแม่โจ้ 2477” นี้เป็นจุดในการกระจายผลิตผลเกษตรอินทรีย์จากแหล่งปลูกที่เชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัย และยังได้รับการดูแลผลผลิตจาก คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในโครงการ “ปลูกผักแลกค่าเทอม” ที่จะใช้กาดแม่โจ้ 2477 นี้เป็นแหล่งในการขายผลผลิตของตน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเชื่องโยง บรูณาการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ในอนาคต ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และก่อให้เกิดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ ซึ่ง กาดแม่โจ้ 2477 จะเริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ โดมออร์แกนิค (โดมแก้วอินทรีย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดให้มีจำหน่ายทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดปี 2560

“สำหรับผู้ที่สนใจร่วมชมงาน ตามรอย “กษัตริย์เกษตร” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถแวะมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ กาดแม่โจ้ 2477 เลือกซื้อผลผลิตที่ปลอดสารพิษและเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 100 % รวมถึงจะได้พบเจอสินค้าที่เป็นนวัตกรรม โดยมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.king9.mju.ac.th หรือโทรศัพท์ 053 875708” ผศ.ดร.จำเนียร กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น