ออกเยี่ยมมอบเงิน สิ่งของอุปโภค แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ออกเยี่ยมมอบเงินและสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จำนวน 2 ราย ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่และบ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 3 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น