จัดมวยการกุศลหารายได้สร้างเรือนนอนญาติผู้ป่วย รพ.อมก๋อย

อำเภออมก๋อย โดยนายศิวะ ธมิกานนท์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อย หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย จัดมวยการกุศล เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรือนพักนอนญาติผู้ป่วยและอาคารบริการโรงพยาบาลอมก๋อย ซึ่งการก่อสร้างใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท เนื่องจากอมก๋อยเป็นพื้นที่ห่างไกล ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร เมื่อมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ญาติพี่น้องจะมีความยากลำบากในการมาเฝ้าไข้ และไม่สามารถที่จะเดินทางไปกลับได้อย่างสะดวก จึงต้องอาศัยนอนค้างตามระเบียงอาคารหรือใต้เตียงผู้ป่วย ทำให้เกิดความไม่สะดวก ทั้งแพทย์ พยาบาลและตัวญาติผู้ป่วยเอง จากสภาพของปัญหาที่ประสบ จึงได้จัดสร้างอาคารเรือนพักของญาติขึ้น

ทั้งนี้การก่อสร้างจำต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงได้ช่วยกันจัดกิจกรรมหารายได้เข้ามาสนับสนุน โดยการจัดมวยการกุศล ใช้ชื่อว่า ศึกมหากุศลค้นหาดาวรุ่ง เกียรติเพชรเจ็ดสี ได้ทำการแข่งขันไปเมื่อคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามมวยชั่วคราวสนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย

สำหรับคู่มวยนำรายการมีนักมวยของอำเภออมก๋อยที่ไปสร้างชื่อในกรุงเทพฯ จำนวนหลายคนมาร่วมชกในรายการ เช่น ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ ยอดเพชร แก้วสัมฤทธิ์ โดย ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ คนบ้านสบอมแฮด ต.อมก๋อยเอาชนะ เก้าพยัคฆ์ เกียรติบุษบา ได้แชมป์สหพันธ์มวยอาชีพโลกไปครอง ซึ่ง นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ให้เกียรติเป็นผู้คาดเข็มขัดให้แชมป์สหพันธ์มวยอาชีพโลกคนใหม่

ส่วนรายรับและรายจ่ายจากการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลในครั้งนี้ ใช้งบจัด 420,000 บาท ได้รับการบริจาครวมค่าบัตรผ่านประตู เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือ 780,000 บาท ยังคงค้างงบประมาณในการก่อสร้างอีกมาก ทั้งนี้ผูัมีใจอันเป็นกุศลจะร่วมทำบุญสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง สามารถบริจาคได้ตลอดเวลา ณ โรงพยาบาลอมก๋อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น