แถลงข่าวเปิดตัว โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ม.แม่โจ้

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี และผอ.การวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้แทนนักศึกษาในโครงการฯร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ณ โดมแก้วอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น