เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น