กงสุลใหญ่แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.พิษณุโลก

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ กับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เมื่อบ่ายวันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงเช้า กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.อุตรดิตถ์ และหลังจากนั้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.สุโขทัย ทั้งนี้ ในระหว่างเดินทางเยือนนั้น สมาคมจีนทั้ง 3 จังหวัด ได้จัดงานเลี้ยงอาหารแก่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น