เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ อัครราชกุมารี

นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น