ปลัด จ.เชียงใหม่ ให้โอวาทกรีฑา อาวุโสชาย-หญิง ชิงชนะเลิศครั้งที่ 22 ที่จันทบุรีเจ้าภาพ

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทนักกรีฑาสูงอายุเชียงใหม่ในการส่งตัวนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอนันต์ เอี่ยวเจริญ ประธานฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีผู้สนับสนุนจากธนาคารออมสิน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ สปอร์ตเวิล์ดเชียงใหม่ มาร่วม

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวกับแขกผู้มีเกียรติและนักกรีฑาผู้สูงอายุทุกท่าน ที่กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาให้โอวาทกับนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันนี้

โดยมีจำนวนนักกรีฑาสูงอายุ 100 คน ทั้งชายและหญิง ในการแข่งขัน กรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ที่ จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ ได้อันดับสองของประเทศ เป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน มี สงขลา เป็นเจ้าเหรียญทอง

กระผมขอชื่นชมฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ลูกหลาน ไม่เป็นภาระให้แก่สังคม สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ อันเป็นกิจกรรมที่ควรให้การส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ยังมีความตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ผลงานของทุกท่านจะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุด้วยกันได้เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง สามารถฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ณ จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ได้

ทางด้าน นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มี นายอาทิตย์ จีระมณีมัย ตัวแทนนายกสมาคมกีฬา กล่าวขออำนวยอวยชัยให้นักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ประสบโชคดีมีชัยในการแข่งขัน และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ จงดลบันดาลให้นักกรีฑาผู้สูงอายุทุกคนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และนำชัยชนะกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ดังตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ทุกประการ

ส่วนตัวแทน ธนาคารออมสิน ก็ยังสนับสนุนน้ำดื่มและงบประมาณให้นักกรีฑาผู้สูงอายุเชียงใหม่ เหมือนทุกปี พร้อม นายนคร วรรณกุล ผู้จัดการ สปอร์ตเวิล์ด เชียงใหม่ ที่สนับสนุนชุดและของว่างในการเดินทางของ นักกรีฑาสูงอายุเชียงใหม่ พร้อมกับ สปอนเซอร์อีกหลายคนที่มาร่วมในครั้งนี้

นายอนันต์ เอี่ยวเจริญ ประธานฝ่ายกรีฑาสูงอายุสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงด้านความหวังและความตั้งใจของนักกรีฑาผู้สูงอายุรายชื่อนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสกลนคร ของฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าที่จะได้เหรียญไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ ได้ครองอันดับ 2 มาตลอด

คาดว่าในครั้งที่ 21 นี้ก็ไม่น่าพลาดอันดับ 2 ส่วนอันดับ 1 ก็คงจะเป็นของ จังหวัดสงขลา อีกครั้ง ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมกรีฑาจาก 8 ประเทศมาร่วม ส่วนในประเทศมี 33 จังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น