เกษตร 360 องศา…ทุน….ชุมชน

หากกล่าวถึงต้นทุนชุมชน หมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ทั่วไทย จะพบว่า มีความโดดเด่นมีศักยภาพแตกต่างกันไป ในจำนวน 800 กว่าอำเภอ หรือ 7 หมื่นกว่าหมู่ บ้านนั้น ชื่อเสียงที่เด่นดังเป็นที่รับรู้กันดี จะเป็นด้านการท่องเที่ยวซะ!! มากกว่า หรือไม่ก็แหล่งงานหัตถศิลป์ งานหัตถกรรม อาทิ แถวๆ เชียงใหม่ ก็บ้านถวาย บ้านบ่อสร้าง ละแวกลำพูน โดดเด่น งานผ้าหัตถกรรม ที่บ้านป่าบุก บ้านดอนหลวง บ้านดอนน้อย ในพื้นที่ตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน ซึ่งผมคุ้นชินเพราะปักหลักอยู่ยาวมาร่วม 20 กว่าปี ที่นั่นเราจะมีงานด้านผ้าเป็นหลัก

ผลิตขาย ส่งออกไปตามฤดูกาล ก่อนโน้น ขายดี เป็นเทน้ำเทท่ายังไง ระยะต่อๆมาก็เป็นแบบนั้น…จนเลิกรากันไปก็เยอะ ถ้าถามถึงแง่เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐฯ ผมมองว่า น้อย ส่วนใหญ่จะมีฐานทุนจากครอบครัวเป็นส่วนผลักดันแบบรุ่นต่อรุ่น หรือไม่ก็พึ่งพาบริการสถาบันการเงิน โดยการนำที่ดินไปจำนอง ค้ำประกัน เงินกู้ ผันเงินออกมาต่อทุน ขยายกิจการตามถนัด คงทราบกันดีว่าที่ไหนนะครับ

ดังนั้นการต่อยอด สนับสนุนวงเงินสินเชื่อสำหรับกองทุนหมู่บ้าน ยกระดับกองทุนหมู่บ้าน ถ้าบริหารจัดการดี มีเครดิต มีสินเชื่อ สนับสนุนจากสถาบันการเงินของรัฐฯ เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน “ทุนชมชน” ให้สร้างสรรค์ โอกาส ผลิตสินค้า หรือนำไปต่อยอด ด้านอื่นๆได้บ้าง

โครงการดี…แต่มีเงื่อนไข…อะไรๆบ้าง…ลองไปติดต่อกัน…ครับ

ดิ๊ก ชาวไทย
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น