แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 5

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจีนรุ่นที่ 5 ในการส่งเสริมการศึกษาเเลกเปลี่ยนภาษาและการเรียนการสอนตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ให้กับ โรงเรียนในจังหวัดลำพูน ตามโครงการเเลกเปลี่ยนภาษาเเละวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ส่งนักศึกษาจีนกลับประเทศจีน ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน และจะยังคงดำเนินโครงการต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC

ร่วมแสดงความคิดเห็น