“เทศบาลตำบลไชยสถาน” เดินหน้าให้การดูแลผู้สูงวัย

ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเทศบาลตำบลไชยสถาน นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพผู้สูงอายุสัญจร ตำบลไชยสถาน” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ก่อให้เกิดสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีต่อไป สำหรับสัปดาห์นี้ ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ กศน. ตำบลไชยสถาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านศรีบุญเรือง ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น