รอบบ้าน ผ่านเมือง…ลำพูนจัดโปรแกรมชวนเที่ยวประเพณีสำคัญ

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับมอบนโยบาย (Morning Brief) และ แถลงข่าวการจัดงานประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนในหัวข้อ เบิกฟ้าหริภุญชัย ถิ่นไหมยกดอกงามลํ้า หลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า โดยมี นายมนัส อํ่าทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอำเภอป่าซาง, ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน (YEC) ร่วมการแถลงข่าวด้วย

โดยในห้วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2560 จังหวัดลำพูน มีการจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ งาน ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ เพื่อนำเงินรายได้จัดซื้อจักรยานมอบให้นักเรียนในจังหวัดลำพูน จำนวน 35 โรงเรียน จำนวน 120 – 200 คัน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งผู้ร่วมงานจะปั่นจักรยาน สักการะวัดสำคัญในจังหวัดลำพูน ซึ่ง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัคร ออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม

ส่วนในเดือนเมษายน จังหวัดลำพูนมีกำหนดจัดงาน สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 ที่ ชุมชนบ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง และงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 ที่ บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง ในงานมีการสาธิต การทอผ้าฝ้าย การจำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม และการแสดงของชาวยอง อำเภอป่าซาง

นอกจากนี้ยังมี การจัดงาน ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองครูบาขาวปี, ประเพณีสืบฮีตสานฮอยปอยบวชลูกแก้ว จัดระหว่าง 29 – 30 มีนาคม 2560 ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2560 ( วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเทพรัตนราชสุดาฯ) จัดที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญชัย อ.เมืองลำพูน งานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ ครั้งที่ 9 ระหว่าง 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 จัดที่ หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ ชุมชนบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน และประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน 13 – 15 เมษายน 2560 และ งานประเพณีสงกรานต์ป่าซาง ซึ่งได้จัดเป็นประจำในทุกอำเภอ จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณี และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดลำพูน โดยทั่วกัน สามารถ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053 – 510243

ทับตะวัน
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น