มอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของพระราชทาน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และ สิ่งของพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น