การเสริมสร้างกำลังใจสำหรับผู้พิการ

นางพรพิมล จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยคณบดี และนางสาวจารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมบริการวิชาการด้านการเสริมสร้างกำลังใจสำหรับผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น