อาจารย์มช. ร่วมวิจัยนานาชาติฯ

เมื่อวันที่ผ่านมา รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ศาสตราจารย์ ดร. เคอิชิ โอกาว่า อาจารย์สังกัด บัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาความร่วมมือนานาชาติ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมโครงการวิจัยนานาชาติ ชื่อ JSPS Core -to -Core Program (Asia-Africa Science Platform) Symposium “Education Finance/Administration and Public Policy” ปีที่ 3 ณ ประเทศสาธารณประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีการจัดงานสองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เวียงจันทน์ และมหาวิทยาลัยสุภานุวงค์ หลวงพระบาง

โดยรศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง Policies and Administration of Small Schools in Thailand: Capacity and Challengeing Administration in Chiang Mai Province” พร้อมกันนี้ ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้วิพากษ์ Discussant บทความวิจัยในตอนสุดท้าย เรื่องการอาชีวศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในประเทศ สปป.ลาว และเอเชียใต้ อีกด้วย

โครงการดังกล่าวมีสมาชิกในโครงการ 11 ประเทศคือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เมียนมา ไทย สปป.ลาว เวียดนาม เยเมน อิยิปต์ อูกันด้า และมาลาวี

โอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยแด่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษาและกีฬา ของสปป.ลาว รศ.ดร. กองสี แสงมณี และรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ศาสตราจารย์ ดร.สมสี กอพันแสง พร้อมด้วย รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยสุภานุวงค์ รศ.ดร. Louis Vanamahaxay ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น