“กงสุลจีน” เยี่ยมสามพ่อเมือง

เดินทางมารับตำแหน่ง “มร.เหริน ยี่เซิง” กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ “ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อบ่ายวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าท่านกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิถต์ และในวันที่ 2 มีนา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ในระหว่างการเดินทางเยือนนั้น สมาคมจีนทั้งสามจังหวัดได้จัดงานเลี้ยงอาหารต้อนรับท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ด้วยไมตรีอันอบอุ่นยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น