วันถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านเกษตรสู่ประชาชน

สุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่พร้อมคณะร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านเกษตรสู่ประชาชน โดยมี ธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น