ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี ครบรอบปีที่ 40 แห่งการมรณภาพ

พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง ” ครูบาอภิชัยขาวปี ” ซึ่งเป็นพระเกจิ หนึ่งในลูกศิษย์ของ “ครูบาศรีวิชัย” นักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่งมรณภาพ มาแล้ว 40 ปี แต่สรีระร่างยังคงสภาพไม่เน่าเปื่อย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน พุทธศาสนิกชน ชาว จ.ลำพูน และ ใกล้เคียง เดินทางไปร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง “ ครูบาอภิชัยขาวปี ” ในงานครบรอบ 40 ปี แห่งมรณะกาล ซึ่ง วัดพระพุทธบาทผาหนาม, ทต.ป่าไผ่ และคณะศรัทธา ได้ร่วมกันจัดในระหว่าง วันที่ 1 – 4 มีนาคม เป็นประจำทุกปี บรรยากาศเป็นไปอย่างเนืองแน่น โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัด จ.ลำพูน เป็นประธานในพิธี มี หน.ส่วนราชการ และคณะศรัทธา กว่า 1,000 คน มาร่วมทำบุญ

ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญ พระสงฆ์จำนวน 40 รูป สวดมาติกา จากนั้น เวลา 14.29 น. พิธีเปลี่ยนผ้าครองพระสรีระ องค์ครูบาเจ้าอภิชัย ขาวปี ส่วนช่วงค่ำ เวลา 19.30 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดพระอภิธรรม และ ในวันนี้  4 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล แด่ครูบาอภิชัยขาวปี ในงานนอกจากจะมีพิธีเปลี่ยนผ้าสรีระร่างครูบาอภิชัยขาวปี ยังมีการถวายทานกองเจดีย์ทรายเขาวงกตด้วย

“ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” เดิมชื่อ จำปี กำเนิดที่ บ้านแม่ตืน อ.ลี้ เมื่ออายุ 16 ปีมารดาได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัย ซึ่งครูบาศรีวิชัยได้ทำการบรรพชาให้เป็นสามเณร จนอายุครบ 22 ปี ครูบาศรีวิชัย ก็ได้ทำการอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ จากนั้นได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นพระอาจารย์ เมื่อถึงพรรษาที่ 13 ได้ถูกกลั่นแกล้ง และถูกจับดำเนินคดีในข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร จนต้องถูกบังคับให้สึกและครองผ้าขาวเป็นครั้งแรก ในขณะที่ถูกคุมขังอยู่นั้น ก็ได้คิดริเริ่มสร้าง รพ.ลำพูน จนแล้วเสร็จ เมื่อถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ ทำการอุปสมบทให้ เป็นครั้งที่สอง เมื่อบวชแล้ว ก็ได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ไปบูรณะวัดวาอารามต่างๆ ต่อมา ได้ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าเรี่ยไรเงินสร้างโบสถ์ จนต้องนุ่งผ้าขาวอีกเป็นครั้งที่สอง ครูบาเจ้าอภิชัย ได้ไปบูรณะวัดพระ พุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ และได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ก็ได้เป็นประธานในการบูรณะวัดวาอารามสร้างโรงเรียน และ รพ. อีกหลายแห่ง อาทิเช่น โรงเรียนบ้านสามหลัง(อภิชัยบูรณะ) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2514 คณะศรัทธาวัดสันทุ่งแฮ่ม จ.ลำปาง ได้มานิมนต์ท่านไปนั่งเป็นประธานในการก่อสร้างวัด จนแล้วเสร็จ ต่อมาคณะศรัทธาวัดต้นธงชัย จ.สุโขทัย มานิมนต์เพื่อขอความเมตตาไปเป็นประธานในการสร้างพระวิหาร โดย ท่านเดินทางไป เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2520 แต่เมื่อไปถึงวัดท่าต้นธงชัยได้เพียงวันเดียว ท่านก็ได้มรณภาพในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยอาการสงบ

นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรม จ.ลำพูน ได้กล่าวว่า ในห้วงเดือน มีนาคม – เมษายน ปี 2560 จ.ลำพูน ได้จัด กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประเพณีเปลี่ยนผ้าครอง สรีระครูบาอภิชัยขาวปี เป็นประเพณีที่แสดงออก ถึงแรงศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน ที่มีต่อพระเกจิ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น