งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี ครบรอบปีที่ 40 แห่งการมรณภาพ

อีกหนึ่งเกจิดังแห่งล้านนาที่ร่างกายไม่เน่า-เปื่อย ครูบาขาวปี ที่ชาว อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้จัดงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี ครบรอบปีที่ 40 แห่งการมรณภาพ ครูบาอภิชัยขาวปี “ ซึ่งเป็นพระเกจิ หนึ่งในลูกศิษย์ ของ “ครูบาศรีวิชัย” นักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่งมรณภาพมาแล้ว 40 ปี แต่สรีระร่างยังคงสภาพไม่เน่าเปื่อย ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางไปร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง “ครูบาอภิชัยขาวปี” ในงานครบรอบ 40 ปี ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม เป็นประจำทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น