ลำพูนจัดยิ่งใหญ่-เปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี๋

ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี ครบรอบปีที่ 40 แห่งการมรณภาพพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงหลั่งไหลร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง “ครูบาอภิชัยขาวปี“ ซึ่งเป็นพระเกจิ หนึ่งในลูกศิษย์ ของ “ครูบาศรีวิชัย” นักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่งมรณภาพ มาแล้ว 40 ปีแต่ สรีระร่างยังคงสภาพไม่เน่าเปื่อย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียง เดินทางไปร่วมพิธี เปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง “ครูบาอภิชัยขาวปี” ในงาน ครบรอบ 40 ปี แห่งมรณะกาล ซึ่ง วัดพระพุทธบาทผาหนาม, เทศบาลตำบลป่าไผ่ และคณะศรัทธา ได้ร่วมกันจัดในระหว่าง วันที่ 1–4 มีนาคม เป็นประจำทุกปี บรรยากาศ เป็นไปอย่างเนืองแน่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะศรัทธา กว่า 1,000 คน มาร่วมทำบุญ ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญ พระสงฆ์จำนวน 40 รูป สวดมาติกา จากนั้น เวลา 14.29 น. พิธีเปลี่ยนผ้าครองพระสรีระ องค์ครูบาเจ้าอภิชัย ขาวปี ส่วนช่วงค่ำ เวลา 19.30 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดพระอภิธรรม และ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล แด่ครูบาอภิชัยขาวปี ในงานนอกจากจะมีพิธีเปลี่ยนผ้าสรีระร่าง ครูบาอภิชัยขาวปี ยังมีการถวายทานกองเจดีย์ทรายเขาวงกตด้วย

“ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” เดิมชื่อ จำปี กำเนิดที่ บ้านแม่ตืน อ.ลี้ เมื่ออายุ 16 ปี มารดาได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระครูบาศรีวิชัย ซึ่งพระครูบาศรีวิชัยได้ทำการบรรพชาให้เป็นสามเณร จนอายุครบ 22 ปี ครูบาศรีวิชัยก็ได้ทำการอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ จากนั้นได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นพระอาจารย์ เมื่อถึงพรรษาที่ 13 ได้ถูกกลั่นแกล้ง และถูกจับดำเนินคดีในข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร จนต้องถูกบังคับให้สึกและครองผ้าขาวเป็นครั้งแรก ในขณะที่ ถูกคุมขัง อยู่นั้น ก็ได้คิดริเริ่มสร้างโรงพยาบาลลำพูนจนแล้วเสร็จ เมื่อถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ ทำการอุปสมบทให้ เป็นครั้งที่สอง เมื่อบวชแล้ว ก็ได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ไปบูรณะวัดวาอารามต่างๆ ต่อมา ได้ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าเรี่ยไรเงินสร้างโบสถ์ จนต้องนุ่งผ้าขาวอีกเป็นครั้งที่สอง ครูบาเจ้าอภิชัยได้ไปบูรณะวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน และได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ก็ได้เป็นประธานในการบูรณะวัดวาอารามสร้างโรงเรียน และโรงพยาบาล อีกหลายแห่ง อาทิเช่น โรงเรียนบ้านสามหลัง (อภิชัยบูรณะ) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2514 คณะศรัทธาวัดสันทุ่งแฮ่ม จ.ลำปาง ได้มานิมนต์ท่านไปนั่งเป็นประธานในการก่อสร้างวัด จนแล้วเสร็จ ต่อมาคณะศรัทธาวัดต้นธงชัย จ.สุโขทัย มานิมนต์ เพื่อขอความเมตตาไปเป็นประธานในการสร้างพระวิหาร โดย ท่านเดินทางไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2520 แต่เมื่อไปถึงวัดท่าต้นธงชัยได้เพียงวันเดียว ท่านก็ได้มรณภาพในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยอาการสงบ

พฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้กล่าวว่า ในห้วงเดือน มีนาคม–เมษายน ปี 2560 จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง ประเพณีเปลี่ยนผ้าครอง สรีระครูบาอภิชัยขาวปี เป็นประเพณีที่แสดงออก ถึงแรงศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน ที่มีต่อพระเกจิ ที่ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเพณีดังกล่าวนับว่าเป็นประเพณีที่ดีงามควรแก่การประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง แต่ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐ โดยเฉพาะวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และเทศบาลในพื้นที่ กลับนิ่งเฉย ไม่สนใจแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่จะจัดบรรดาผู้สื่อข่าวไปทำงานพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสวนกับนโยบาย ของนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ต้องการจะเผยแพร่ข่าวสารให้กว้างขวาง กิจกรรมในครั้งนี้ ส่อถึงความล้มเหลวทางด้านประชาสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิง
เปลี่ยนผ้าครูบาที่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียง เดินทางไปร่วมพิธี เปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง “ครูบาอภิชัยขาวปี” ในงาน ครบรอบ 40 ปี แห่งมรณะกาล ซึ่ง วัดพระพุทธบาทผาหนาม, เทศบาลตำบลป่าไผ่ และคณะศรัทธา ได้ร่วมกันจัดในระหว่าง วันที่ 1–4 มีนาคม เป็นประจำทุกปี บรรยากาศ เป็นไปอย่างเนืองแน่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น