ประกาศปัญหาแม่ข่าเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ ทน.ชน.จัดชุดจับ หากปล่อยของเสียลงคลองปรับ 1 หมื่นบาททุกรายไม่มีเว้น

เชียงใหม่ตื่น ออกประกาศพิทักษ์คลองแม่ข่า “ปวิณ” ลงนามสั่งทุก อทป.ที่คลองผ่าน บังคับใช้กฎหมายเฉียบขาด ใครปล่อยของเสียทุกชนิดลงคลองแม่ข่าดำเนินการตามกฎหมายทุกราย พร้อมประกาศให้ปัญหาคลองแม่ข่าเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ จี้ทุกอาคารต้องมีบ่อบำบัดไขมัน เทศบาลนครเชียงใหม่แจงสั่งการเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้ม หากพบสั่งปรับในอัตราสูงสุด 1 หมื่นบาท แย้มกำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ มทบ.33 ยินดีสนับสนุนกำลังพล แจงแผนฟื้นฟูคลองแม่ข่าเร่งขุดลอดพร้อมสร้างความร่วมมือจากประชาชนทั้ง 2 ฝั่งคลอง ส่วนบ่อบำบัดแต่ละช่วงอยู่ระหว่างการหาพื้นที่ก่อสร้าง “ชาตรี” ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมบุรณาการช่วยกันทำคลองแม่ข่าให้สะอาดนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าที่ยืดเยื้อมานาน โดยกำหนดแผนการแก้ไขคลองแม่ข่า 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ในปี 2558 – 2559 และระยะยาว จนถึงปี 2569 ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การแก้ไขปัญหาที่ดินริมคลองแม่ข่า และกำหนดแนวเขตคลองแม่ข่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการใช้น้ำดีจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นต้นน้ำทุนในการไล่น้ำเสียผ่านคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้นำ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศให้ทุกครัวเรือนติดตั้งบ่อดักไขมันและห้ามทิ้งน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เน้นย้ำประชาชนในพื้นที่ และให้เทศบาลออกตรวจหากชุมชนไม่ปฏิบัติตาม ให้บังคับใช้กฎหมายทันที โดยพื้นที่ที่มีปัญหา ประกอบด้วย เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด ลงไปถึงสบแม่ข่า

ด้านนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นความสำคัญของปัญหานี้ที่จะมาร่วมกันแก้ไข ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นได้ดำเนินการปรับปรุงคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังติดปัญหาบางพอสมควร และที่ดำเนินการล่าสุดได้มีการติดตั้งหลุกวิดน้ำเพื่อเดิมอากาศให้คลองแม่ข่า ที่สำคัญได้ดำเนินการชักจูงชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งคลองแม่ข่าให้มาร่วมกันในการฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลองเป็นอย่างดี เริ่มมีความกระตือรือร้นที่จะมาช่วยกันฟื้นฟูคลองแม่ข่า“กิจกรรมที่จะเป็นการกระตุ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์คลองแม่ข่าร่วมกันทางเทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดจัดในวันที่ 17 มี.ค.60 นี้ จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีการแข่งเรือ บริเวณคลองแม่ข่าช่วงสะพานศรีดอนไชย มีเวทีเสวนาระหว่างคนริมคลองแม่ข่า มีการบูรณการร่วมกันทำความสะอาดคลองแม่ข่า รวมทั้งกิจกรรมปฏิญาณตนที่จะไม่ทิ้งของเสียต่างๆ ลงคลองแม่ข่า ที่สำคัญนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เข้ามาร่วมกันเพื่อให้คลองแม่ข่าใสสะอาด ทั้ง มทบ.33 ค่ายกาวิละ ที่ส่งเครื่องจักรมาช่วยในการขุดลอกหนองเขียวและทางน้ำเพื่อนำน้ำจากหนองเขียวมาเติมให้กับคลองแม่ข่า ทั้งโครงการชลประทานเชียงใหม่ที่ช่วยสนับสนุนในการสูบน้ำจากแม่น้ำปิงมาเติมให้คลองแม่ข่า รวมทั้งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทาง ทน.ชม.ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่บูรณาการช่วยกันเพื่อให้คลองแม่ข่าใสสะอาด” รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าว

นายชาตรีฯ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย เทศบาลนครเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจผู้ที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า หากพบจะจับปรับในอัตราโทษปรับสูงสุดที่ 10,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้เป็นประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ออกมาสั่งให้บังคับใช้แล้ว ซึ่งดำเนินการไปแล้ว พร้อมกันนี้ได้มีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจให้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ต้องไม่มีพฤติการณ์ลูบหน้าปะจมูก หากตรวจพบจะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รายนั้นอย่างเฉียบขาดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก มทบ.33 ซึ่งจะส่งกำลังพลเข้ามาช่วยในเรื่องการออกตรวจหากกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่เพียงพอและมีการร้องขอไป“เรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำลงคลองแม่ข่านั้น ได้มีการพูดคุยกันในส่วนของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วว่า จะใช้งบประมาณ 50 ล้านบาทที่ตั้งไว้เพื่อจัดทำบ่อบำบัดรวมไว้ ขณะนี้อยู่ช่วงการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ หากพื้นที่ไหนใหญ่ก็จะสร้างบ่อขนาดใหญ่ พื้นที่มีน้อยก็จะสร้างขนาดเล็กลง จะทำการบำบัดน้ำเสียเป็นช่วงๆ ก่อนปล่อยลงคลองแม่ข่า ซึ่งส่วนใหญ่จะรับการน้ำจากชุมชนต่างๆ ลงมาเพื่อบำบัดก่อนลงคลองแม่ข่า อาทิ น้ำเสียจากชุมชนศรีมงคล จากชุมชนกู่เต้า อีกส่วนหนึ่งในงบประมาณจำนวนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะทำการขุดลอกคลองแม่ข่าซึ่งได้ดำเนินการแล้วในหลายจุด” นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งลงนามโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้กำหนดให้ปัญหาคลองแม่ข่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ อปท.ทุกแห่งที่มีคลองแม่ข่าไหลผ่าน ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ เจ้าของ และผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างอาคารริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ ลดปริมาณน้ำทิ้ง และให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอย่างเคร่งครัด
ให้ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ เจ้าของ และผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างอาคารริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ห้ามปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้บำบัดคุณภาพน้ำลงสู่คลองแม่ข่า พร้อมกับประกาศห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน ทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้าง เท ปล่อย หรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลง รวมทั้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยต่างๆ คลองแม่ข่า หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 โดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น