ม.เชียงใหม่รับรางวัล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ 5 รางวัลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้มอบรางวัลสภาวิจัย: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น