แถลงข่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกเลียงผา”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดแถลงข่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกเลียงผา” (Serow) จำนวน 1 ตัว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น