มาตรการกระตุ้นศก. ภาครัฐหมดโปรฯส่ง ผลเชื่อมั่นธุรกิจล่วง!

ธปท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ. ปรับลดลง หลังหมดมาตรการกระตุ้นภาครัฐ ส่วนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า ภาวะทางธุรกิจจะดีขึ้นจากปัจจุบัน สะท้อนจากดัชนีฯ ที่อยู่เหนือระดับ 50

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 60 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่ระดับ 50.1 มาอยู่ที่ระดับ 49.8 ตามความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ และคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการในภาคที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มการค้าที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงต่อเนื่อง ภายหลังจากการสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐช่วงปลายปี

อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านการผลิต และคำสั่งซื้อต่างประเทศของผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ และกลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมดังกล่าวที่ปรับดีขึ้น

ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า ภาวะทางธุรกิจจะดีขึ้นจากปัจจุบัน สะท้อนจากดัชนีฯ ที่อยู่เหนือระดับ 50 อย่างไรก็ดี สัดส่วนของผู้ประกอบการที่ประเมินว่า ภาวะทางธุรกิจจะดีขึ้นปรับลดลง โดยดัชนีฯ ลงจากระดับ 56.3 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 55.5 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการปรับลดลงตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคที่มิใช่อุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ตามองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อ การผลิต และผลประกอบการที่คาดว่า จะปรับลดลง สอดคล้องกับความกังวลของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มองว่า ความต้องการจากตลาดในประเทศต่ำเป็นข้อจำกัดสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!