ลงพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยม young smart Farmer

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตร อ.แม่ริม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อ.แม่ริม ออกตรวจเยี่ยม young smart Farmer อำเภอแม่ริม คือ นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี ซึ่งดำเนินกิจกรรมปลูกเลี้ยงสับปะรดสี และนวัตกรรมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่อ.แม่ริม

ร่วมแสดงความคิดเห็น