ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมนี้ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ และนางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น