ลูกเสือชาวบ้าน 5 อําเภอพร้อมรับคณะประชุม ผู้นำลูกเสือ 17 จว.ภาคเหนือที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสมาชิกลูกเสือชาวบ้านและวิทยากร อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สันกำแพง อ.แม่วาง อ.ฝาง จำนวน 53 คน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซ้อมการแสดงในนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะใช้ต้อนรับการประชุมผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 120 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในการนี้ พ.ต.ท.สมหวัง คำทอง ผู้ตรวจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.ท.ธวัช วิโรจน์ วิทยากรประสานงาน และ นางปฐมา หงส์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการการประชุม ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนของ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ที่อนุเคราะห์สถานที่การประชุมและซ้อมการแสดงพร้อมอุปกรณ์จนมีความพร้อมที่จะต้อนรับคณะการประชุมที่จะมาถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น