วันอุบาลีรำลึก วันคล้ายวันมรณภาพ “พระอุบาลี คุณูปมาจารย์”

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ จัดงาน วันอุบาลีรำลึก เพื่อบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ “พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว)” องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมราชศึกษา, อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น