ซินเซิงต้อนรับคณะดูงาน โรงเรียนเจริญศิลป์ จ.แพร่


เมื่อวันที่ผ่านมา นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน และครูจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมให้การต้อนรับ นายนคร เหล่ามิ่งศรี ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่ นายก่อประภาส เลขะพิพัฒน์ ผู้จัดการโรงเรียนเจริญศิลป์ นางนงคราญ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ จำนวน 18 คน ในโอกาสร่วมเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตลอดจนศึกษาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรการสอนภาษาจีน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อนำแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรมาพัฒนาด้านภาษาจีนของโรงเรียนเจริญศิลป์ต่อไป พร้อมร่วมชมสาธิตการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1–5 และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น