ปั่นชมวิถีชนเผ่า ตามรอยครูบาลี้

นักท่องเที่ยว จากกรุงเทพฯ และ ต่าง ร่วมปั่นจักรยาน สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวอำเภอลี้ ในกิจกรรมปั่นชมวิถีชนเผ่า ตามรอยครูบาลี้ หละปูน (ลำพูน) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำนักท่องเที่ยว ไปทำบุญยังวัดสำคัญ ของอำเภอลี้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการผลิตผ้าทอ และเครื่องเงินกระเหรี่ยงที่มีชื่อเสียง ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ททท.สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ร่วมกับ Bike Community , อำเภอลี้ , เทศบาลตำบลวังดิน, เทศบาลตำบลลี้, องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อำเภอลี้ ปั่นชมวิถีชนเผ่า ตามรอยครูบา ลี้หละปูน ( ลำพูน ) โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มี นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมทั้งนักท่องเที่ยว จำนวน 150 คน ร่วมปั่นจักรยาน ไปทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดสำคัญ ของอำเภอลี้ โดยเส้นทางปั่นจักรยานเริ่มต้นจาก วัดพระธาตุห้าดวง–วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม-ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม ชมหัตถกรรมผีมือชุมชนชาวกะเหรี่ยง-พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย และ เยี่ยมชมวิถีชีวิต ชุมชนกระเหรี่ยง ของ อำเภอลี้ โดยเฉพาะชุมชนพระบาทห้วยต้มที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งชาวบ้านได้สืบทอดแนวทางการดำเนินชีวีตตามหลักพระพุทธศาสนา มีการผลิตผ้าทอและเครื่องเงินกระเหรี่ยงที่สวยงาม จากนั้นได้เยี่ยมชมชุมชนบ้านน้ำบ่อน้อย ที่ยังคงมีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม แล้วไปสักการะอนุสาวรีย์ 3 ครูบา และกลับมายังวัดพระธาตุห้าดวง รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวในครั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศของอำเภอลี้ซึ่งเป็นอำเภอที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของชาวกระเหรี่ยงมีการดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธที่เข้มแข็ง นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้สัมผัสกับกลิ่นอายวัฒนธรรมและโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอลี้อีกมากมาย ที่น่าสนใจ อาทิ วัดพระธาตุดวงเดียว, วัดพระพุทธบาผาหนาม แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เช่น น้ำตกก้อหลวง, แก่งก้อ, โรงเรียนกลางน้ำ และทุ่งกิ๊ก เป็นต้น

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมปั่นชมวิถีชนเผ่า ตามรอยครูบา ลี้หละปูน (ลำพูน) ในครั้งนี้ ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่จะร่วมกัน ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพื้นที่และขยายเวลาพักผ่อนในจังหวัดลำพูนให้ยาวนานขึ้น เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ตัวเมืองลำพูน และจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น