กิจกรรม “The 9th NCU English Camp”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยากรชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศและองค์กรต่างประเทศ จัดกิจกรรม “The 9th NCU English Camp” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยได้เรียนรู้และสนทนาจริงกับเจ้าของภาษา มีการเรียนรู้ทักษะต่างๆ การเล่นเกมส์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยมี ดร.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น