ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีอำลาบ้านบานเย็นชั้น ม.6 ปี 2559

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและงานอำลาบ้านบานเย็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น” ณนนท์” ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายธนา อานนทวิลาศ ประธานกองทุนยุพราช 100 ปี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชิทยาลัย กล่าวว่า การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาบ้านบานเย็น แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น ณนนท์ ปีการศึกษา 2559 ณ สนามฟุตบอลและหอประชุมอาคารนวรัตน์ ซึ่งเป็นการให้โอวาท การอบรมสั่งสอนศิษย์ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นให้เป็นเยาวชนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี ตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


โดยในปีนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีถวายบังคมลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ.บริเวณสนามฟุตบอล และพิธีผูกข้อมือรับพรจากผู้บริหารของโรงเรียน และคณะครู และการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบโล่เกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ เช่น ด้านผลการเรียน ด้านกิจกรรมดีเด่น ที่นำชื่อเสียงสู่โรงเรียนและในเวลา 20.00 น. พิธีจุดเทียนชัยแห่งปัญญา

ร่วมแสดงความคิดเห็น