เด็กศรีดอนไชย แชมป์กีฬาเด็ก “หนูน้อยเกมส์” 60 ท่องเที่ยวกีฬาจัด สนามเทศบาลฯ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 “หนูน้อยเกมส์” มี 12 โรงเรียนในเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาตัวน้อยเข้าร่วม เพื่อสร้าง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีพ่อแม่ผู้ปกครองต่างไปร่วมให้กำลังใจบุตรหลาน สร้างความประทับใจทั้งผู้จัด นักกีฬา และผู้ร่วมชมร่วมเชียร์ เป็นอย่างมาก ณ ยิม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนเทศบาลศรีดอนไชย คว้าแชมป์คะแนนรวมไปครองในปีนี้

ที่ยิม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาเด็กเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมี นายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน ที่ยิม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียน 12 แห่งส่งนักกีฬาในระดับอนุบาลมาร่วมในการแข่งขัน “หนูน้อยเกมส์” ประจำปี 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองต่างไปร่วมให้กำลังใจบุตรหลาน สร้างความประทับใจทั้งผู้จัด นักกีฬา และผู้ร่วมชมร่วมเชียร์ เป็นอย่างมาก

การแข่งขันกรีฑา “หนูน้อยเกมส์” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยเน้นในการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้เรียนรู้การแข่งขันกรีฑา มีความร่าเริง เข้าใจในระเบียบวินัย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีของชาติในอนาคต การแข่งขันกรีฑาหนูน้อยเกมส์ องค์การบริหารส่วน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาเป็นประจำทุกปี ของการแข่งขันซึ่งโดยการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จัดขึ้นทุกปี เพื่อสานสร้างความสัมพันระหว่างองค์กรหน่วยงาน โรงเรียน รวมไปถึง นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้รู้จักและเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียน โดยนักเรียนที่ทำการแข่งขัน จะรู้จักและสนิทสนมกันเมื่อโตขึ้นมา สามารถเป็นนักวิ่งของตัวแทน โรงเรียน อำเภอ และจังหวัดต่อไป

ผลการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย กระโดดสูง หญิง ที่ 1 อนุบาลร่มเย็น ที่ 2 ท่าสต๋อย วัดดอกเงิน ขว้างถุงชาย ที่ 1 วันกู่คำ ที่ 2 ดอกเงิน ที่ 3 หมื่นเงินกอง ขว้างถุง หญิง ที่ 1 วัดกู่คำ ที่ 2 ดอกเงิน ที่ 3 ท่าสต๋อย วิ่ง 30 เมตร ที่ 1 วัดพวกช้าง ที่ 2 ป่าแพ่ง ที่ 3 อนุบาลร่มเย็น วิ่งซิกแซก ชายที่ 1 ศรีดอนไชย ที่ 2 ดอกเงิน ที่ 3 ป่าแพ่ง วิ่งซิกแซก หญิงที่ 1 ดอกเงิน เกตการาม ที่ 3 ศรีดอนไชย โยนบอลลงตะกร้า ทีมหญิงที่ 1 ป่าแพ่ง ที่ 2 หมื่นเงินกอง ที่ 3 ท่าสะต๋อย พาเหรด ที่ 1 กู่คำ ที่ 2 ท่าสต๋อย ที่ 3 ศรีดอนไชย ประกวดกองเชียร์ ที่ 1 ท่าสต๋อย ที่ 2 กู่คำ ผลคะแนนถ้วยรวม เทศบาลวัดศรีดอยไชย

สำหรับการแข่งขัน กีฬาเด็กเล็กประจำปี 2560 มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กระโดดสูง ขว้างถุงทราย กระโดด 3 จังหวะ วิ่ง 30 เมตร วิ่งซิกแซกวิ่งโยนบอลลงตะกร้า ปีนี้มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักกีฬาชาย-หญิงมาเข้าร่วมจำนวน 12 โรงเรียนอาทิ โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ โรงเรียนเทศบาลรวมพลังวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเดอกเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม โรงเรียนเทศบาลดอนแก้วเนรมิตรปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล รวมทั้งหมด 360 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น