งานผ้าฝ้าย “หนองเงือก” ครั้งที่ 11 เริ่ม 3 มีนา

“ป่าซาง” ดินแดนแห่งสาวสวยเมืองลำพูน…ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีต ยุคจากกรุงเทพเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่ ต้องขับรถผ่านถนนเส้นนี้แล้วต้องแวะเยือนป่าซางดินแดนแห่งในฝัน

ดินแดนเมืองคนงามยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนมาถึงคนยุคใหม่ยังอนุรักษ์ไว้อย่างมั่นคงเหนียวแน่น เหมือนเช่นงานจัดขึ้นในทุกๆปี

“สืบสานตำนานผ้าฝ้ายงานหนองเงือก ครั้งที่ 11”…จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ไปถึงวันที่ 3 เมษายน 2560

เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงดึงดูดคนต่างถิ่น นักท่องเที่ยวต่างแดนได้เข้าไปสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของเมืองจามเทวี “ทวี ณ ลำพูน” นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ได้จัดแถลงข่าวงานนี้ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ได้ร่วมกันจัดตามโครงการ

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน…ในงานประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่สิบเอ็ด

นอกเหนือจะได้ไปร่วมชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวป่าซาง ที่ในอดีตกาลผู้คนอพยพมาจากเมืองยองประเทศพม่า มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอป่าซางและมีการทอผ้าฝ้ายใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน ต่อมาได้มีการขยายครอบครัวกลายเป็นชุมชนใหญ่ แต่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเก่าแก่ไว้ โดยเฉพาะความโดดเด่นทางศิลปหัตถกรรมการทอผ้าฝ้าย ที่ได้รับการยกย่องว่าวิจิตรสวยงามปราณีตและลวดลายอันงดงาม

ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมานานนับ 200 ปี การพัฒนารูปแบบ สีสัน และ ลวดลาย ให้มีความทันสมัย กลายเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้าย อาทิเช่น เสื้อผ้าปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ กลายเป็นแหล่งผลิตออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไปยังแหล่งต่างๆมากมายทั้งในและนอกประเทศ นับเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เมื่อท่านได้ไปเยือนดินแดนแห่งนี้จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านนอกเหนือจากงานศิลปหัตถกรรมที่เลื่องชื่อแล้ว จะได้ฟังภาษาพูดของคนท้องถิ่นที่สืบเชื้อสายและรักษาเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่นกับภาษาพูด “ชาวยอง” ที่ไพเราะจากคำเมืองไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของชาวป่าซางในยุคปัจจุบันนี้

เชิญชมท่านไปเยือนและไปชม “งานผ้าฝ้ายหนองเงือก ป่าซางครั้งที่ 11” จะจัดต้อนรับท่านอาคันตุกะตามวันดังกล่าว…เชิญท่านแวะไปชาวป่าซางยินดีต้อนรับด้วยรอยยิ้มไมตรีจิต!!

ร่วมแสดงความคิดเห็น