ปิดฉากงานขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์ฯ ได้ดีทุกฝ่าย

จากจุดเริ่มต้นวิทยาการเทคโนโลยีการเกษตรของไทยพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำของอาเซียนทางด้านเมล็ดพันธุ์พืชที่หวังก้าวขึ้นไปสู่สากลและอาเซียน ปีนี้ที่ทางนายสุทัด ปินตาเสน ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่รับหน้าที่เป็นผู้จัด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ก็จัดได้ไม่ผิดหวัง แฮปปี้ทั้งผู้มาลงทุน และผู้มารับ ผู้เข้าชมงาน

ถือว่าศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีการผลิตพืชมาใช้และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย บูรพาจารย์ด้านการเกษตรของไทย 3 ท่าน คุณพระช่วงเกษตรศิลปะการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรีย์ จันทรสถิตย์) ปัจจุบันมีอนุเสาวรีย์ทั้ง 3 ท่าน สามเสือเกษตรไทย หรือ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ตั้งอยู่หน้าสถาบันเกษตรธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่มีอายุครบ 84 ปี ภายใต้การบริหารงานของ นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการ ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่อีกตำแหน่งในปีนี้จึงได้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub) ตามแผนสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต.หนองหาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2560

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เข้าถึงข้อมูลเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่างทั่วถึง และเป็นส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และนำพาประเทศสู้ความเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มอาเซียน โดยภายในงานจะเป็นการแสดงแปลงปลูกกลุ่มพันธุ์พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพกเทียน ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มพืชน้ำมัน ได้แก่ ทานตะวัน กลุ่มพืชผัก ได้แก่ พริกใหญ่ (พริกหนุ่ม/พริกหยวก) พริกขี้หนู มะเขือเทศผลใหญ่ มะเขือเทศผลเล็ก มะเขือ แตงกวา แตงท่อน แตงร้าน แตงโม เมล่อน แคนตาลูป ฟักทอง มะระ (มะระจีน/มะระขี้นก) บวบ (บวบเหลี่ยม/บวบงู) กลุ่มไม้ดอก ได้แก่ดาวเรืองตัดดอก ดาวเรืองประดับแปลง พืชน้ำมัน และผักผลไม้ต่างๆ

ทั้งในแปลงปลูกทดสอบ และในโรงเรือนอัน เป็นการแสดงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ทนทานโรค จากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่า 20 บริษัท อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ซีดส์อโกร, บริษัท CP, บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัด, บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด, บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด, บริษัท สามเหลี่ยมเมล็ดพันธุ์ จำกัด, บริษัทนิยมไทยจำกัด, บริษัทเชียงใหม่ซีสด์ จำกัด, บริษัท ฮอทิโกร จำกัด, บริษัท แวนด้า ซีสด์ จำกัด, บริษัท สยามสตาร์ ซีดส์, บริษัทเมโทรซีดการเกษตร จำกัด, บริษัทซีสด์เทคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท ซินเจนทาประเทศไทย, บริษัท เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จำกัด, บริษัท เวิลด์ ซีสด์ จำกัด, บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด, บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด, บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด, บริษัท สวีทซีสด์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนอร์ทเทิร์น ซัสด์, บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด และ หน่วยงานราชการจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในงานยังมี การแสดงพันธุ์พืช การแสดงพ่นสารเคมีโดยเครื่องพ่นทางอากาศ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ และนิทรรศการเกษตร การสาธิต การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การตอบปัญหาทางการเกษตร ตลาดนัดพืชผักจากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไทย และหน่วยงานราชการหลายแห่ง เพื่อร่วมกันแสดงความพร้อมขอประเทศไทย ต่อการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มอาเซียน และเป็นการเปิดโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชภายในประเทศ ระหว่างประเทศของภาครัฐและเอกชนไทยสู่สากล ก็หวังว่างานนี้คงจะได้จัดกันขึ้นอีกเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรของไทยเรา ที่จะยกมาตฐานสู่สากล และความเป็นเกษตรไทยที่แข็งแกร่ง

[email protected]
ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น