PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ส่งมอบอาคารระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน อ.เวียงป่าเป้า

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและส่งมอบอาคารระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายวันนี้ (วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560) เวลา 11.00 น. นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบอาคารระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาอินทรีย์บ้านปางมะกาด หมู่ 8 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี โดยมี นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ในเขตพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ…ที่มาภาพและข้อมูล : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น