ส่งมอบรถบัส แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานส่งมอบรถบัส ตามโครงการจัดหารถบัสสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวริช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบในนามผู้แทนรัฐบาลไทย และส่งมอบให้กับ ดร.วิชัย วงศ์ไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น