เปิดแผนใหม่ ดันสินค้าเกษตร&โอทอปบุกจีน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ตั้งโต๊ะเปิดประชุมเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้าและร่วมผนึกกำลังวางแผนกระจายสินค้าของจังหวัดลำพูน พร้อมเป็นตัวกลางประสานจัดทำสัญญาข้อตกลงซื้อขาย หวังกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดฯ สู่สาธาณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ผ่านมา นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า, นางจิราภรณ์ วงศ์เจริญไพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีประชุมเจรจาเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า และร่วมผนึกกำลังวางแผนกระจายสินค้า ของจังหวัดลำพูน กับบริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าพืชเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน อาทิ ลำไยสด ลำไยอบแห้ง มะม่วงแปรรูป ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไปสู่การจัดทำสัญญาข้อตกลงซื้อขาย โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวกลางในการประสานจัดทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งทางบกและทางน้ำ ระหว่างประเทศไทย และสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธาณรัฐประชาชนจีน และประเทศกลุ่มการค้าลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการให้บริการด้านพิธีการระหว่างประเทศแบบครบวงจร โดยมีจุดให้บริการหลักที่ ท่าเรือบ้านมอม แขวงบ่อแก้ว สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี และมีสำนักงานสาขาที่เปิดให้บริการที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับผู้ประกอบการชาวไทย ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ 02-0820124 หรือ 053-636881 ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปอื่นๆของจังหวัดลำพูน ไปยังจีนตอนใต้ เพื่อให้การค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น