แม่วางแย่ น้ำแล้งจัด

น้ำไม่พอใช้……….ชาวบ้านเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำวาง อำเภอแม่วาง 4 ตำบล เกษตรกรจากอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ร้อง กอ.รมน.เชียงใหม่เข้าตรวจสอบปัญหาน้ำแล้งไม่พอใช้ เผยปางช้างพื้นที่ต้นน้ำแย่งใช้น้ำไปจนเกือบหมด

ฤดูร้อนน้ำแล้งเดือดชาวบ้านเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำวาง อำเภอแม่วาง 4 ตำบล เกษตรกรจากอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อง กอ.รมน.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบปัญหาน้ำแล้งไม่พอใช้เผยปางช้างพื้นที่ต้นน้ำแย่งใช้น้ำอาบช้างกั้นฝายหลายจุดจนน้ำด้านล่างไม่พอใช้ในการเกษตรผลผลิตอาจยืนต้นตาย พร้อมตระเวนบุกรื้อฝายหินกั้นน้ำ 15 จุดในพื้นที่ ต่อมานายกเจ้าของพื้นที่เรียกประชุมด่วนเจ้าของปางหาความร่วมมือร่วมกันแล้ว

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 มี.ค.60 ที่บริเวณถนนริมน้ำแม่วาง หมู่ 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านเกษตรกรจากตำบลในอำเภอแม่วางพื้นที่ลุ่มน้ำวางกว่า 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลทุ่งปี้ ตำบลบ้านกาด ตำบลทุ่งสะโต๊ก และต.ทุ่งข้าวพวง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่บางส่วนกว่า 100 คนมารวมตัวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.เชียงใหม่ นำโดย พ.ต.หญิง ธนัสชนม์ ธนวัฒน์ กันยากุล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กอ.รมน.เชียงใหม่ มารับเรื่องจากนายมานิตย์ เขียวเหม่ย ประธานเครือข่ายเหมืองฝายลุ่มแม่น้ำวาง และนายสมคิด จันทร์ต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แกนนำผู้เดือดร้อน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่เหมืองฝายต้นน้ำทั้งหมดลงมา 15 เหมืองฝาง พร้อมรื้อหินและไม้ที่ฝายผันน้ำออกทั้งสาย โดยทางเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.เชียงใหม่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านต่อไป
นายมานิตย์ เขียวเหม่ย ประธานเครือข่ายเหมืองฝายลุ่มแม่น้ำวาง เปิดเผยว่า ชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรลุ่มน้ำแม่วางมารวมตัวกันวันนี้ เพราะโซนใต้เราเดือดร้อนกันภายในหน้าแล้งนี้ จำนวน 4 เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จึงทำเรื่องร้องทางเจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.เชียงใหม่ เพื่อขอแบ่งน้ำ เพราะมีผู้ประกอบการปางช้างด้านบนบางส่วนไม่ยอมก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง และตอนนี้มีช้างเข้ามาในพื้นที่หลายร้อยเชือก และมีการกั้นน้ำให้ช้างอาบน้ำ น้ำน้อยก็ไม่สามารถอาบน้ำได้ ก็ใช้รถตักดินขุดกั้นน้ำไว้ให้ช้าง พอเข้ามามากทางข้างล่างก็เดือดร้อนมาก โดยทางทหารก็มาช่วยดูแลเหตุการณ์ความปลอดภัย เพราะตอนนี้เกษตรปลูกพืชผลเกษตรหลายอย่างโดยเฉพาะข้าวที่ใช้น้ำมาก

ต่อมา เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นางเกศรินทร์ ตุ้นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นประธาน เปิดการอบรบทำความเข้าใจผู้ประกอบการเลี้ยงช้างปางช้างในพื้นที่ 30 กว่าราย ภายหลังชาวบ้านพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วางอ้างว่าช้างแย่งน้ำไปใช้ จนให้น้ำไม่พอ

นายนิมิตร ยอดนิศามณี ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงช้างตำบลแม่วิน เปิดเผยว่า ปีนี้ที่ว่าช้างกินน้ำเยอะ นั้นไม่จริง ที่แล้งปีนี้เพราะฝนตกน้อยและ ส่วนการอาบน้ำบางพื้นที่เองก็มีส่วน ก็ได้เน้นยำไป คือเลิกการอาบน้ำหลังพอกโคลน ก็จะไม่มีการนำไปอาบน้ำอีก และเน้นน้ำการเก็บมูลช้างไปทิ้งด้วย

ด้านนางเกศรินทร์ ตุ้นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน กล่าวเสริมว่า วันนี้ทาง อบต.แม่วิน ได้เชิญผู้ประกอบการช้างมาประชุมร่วมกัน โดยมีการหารือในการใช้น้ำช่วงหน้าแล้ง โดยผู้ประกอบการรับรู้ร่วมกันใสเรื่องการใช้น้ำ โดยหาแนวทางชี้แจงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น