ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างแนวกันไฟ

นายคำรณ อินต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านถ้ำ หมู่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ) บ้านถ้ำพร้อมชาวบ้านกว่า 50 คน ร่วมกันสร้างแนวกันไฟโดยรอบถ้ำเชียงดาว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชียงดาวให้ความเคารพนับถือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมความงามตลอดทั้งปี บ้านถ้ำร่วมบูรนาการณ์การทำแนวกันไฟรอบหลังถ้ำเชียงดาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น