มอบทุนการศึกษาให้มจร. วิทยาเชตเชียงใหม่

พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย ประธานกรรมการทุนนิธิพระครูวิมลวรเวทย์ เชียงใหม่ จัดงานทำบุญครบรอบ 24 ปี การมรณภาพของหลวงพ่อพระครูวิมลวรเวทย์ (หลวงพ่อบุญมี ชยวุฑฺโฒ) มอบทุนการศึกษา ให้มจร. วิทยาเชตเชียงใหม่ มี ศรีมูล แสนเมืองมา งานประชาสัมพันธ์ รับมอบ ณ วัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น