สนามบินชม.ให้บริการ ดีเด่นอันดับ 3 ของโลก

สนามบินเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่น (Airport Service Quality Awards 2016) อันดับ 3 ของโลกประจำปี 2559 ในประเภทกลุ่มมีผู้โดยสาร 5-15 ล้านคนต่อปี จากสนามบินทั้งหมด 82 แห่ง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) หนึ่งในท่าอากาศยาน 6 แห่งที่ ทอท.รับผิดชอบบริหารงานอยู่

ในปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลก (Airport Service Quality Program : ASQ) ซึ่งจัดโดยสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council Internationa l: ACI) โดย ทชม.ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นอันดับที่ 3 ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 5-15 ล้านคนต่อปีจากทั้งหมด 82 ท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการ

การได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นอันดับ 3 ของโลกประจำปี 2559 ถือเป็นความสำเร็จที่น่าพึงพอใจของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นผลมาจากการดำเนินการปรับปรุงทางด้านกายภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการทุกด้านของท่าอากาศยานเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และบริษัทการบินต่างๆ ที่ช่วยให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประสบความสำเร็จดังกล่าว

โดยการเข้าร่วมโครงการ ASQ นั้น ทาง ACI ได้ทำการสำรวจคะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มาใช้ท่าอากาศยานด้วยแบบสอบถามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยสำรวจเกี่ยวกับบริการของท่าอากาศยานรวม 34 หัวข้อ เช่น ระบบขนส่ง การตรวจคนเข้าเมือง ร้านค้า ร้านอาหาร ความสะอาด และบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารเป็นต้น จากนั้นท่าอากาศยานจะรวบรวมแบบสอบถามและส่งกลับไปยังโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลกเพื่อดำเนินการประมวลผลและจัดทำรายการผลคะแนน และอันดับ เปรียบเทียบกับท่าอากาศยานสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยทุกปีจะจัดอันดับของท่าอากาศยานดีเด่นห้าอันดับแรกของแต่ละประเภทตามปริมาณผู้โดยสารและตามภูมิภาค ดังนั้น การที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของโลกในปี 2559 จึงแสดงให้เห็นว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ประทับใจต่อผู้มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ทอท.ได้ส่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2554 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นอันดับ 4 ของโลกในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 2-5 ล้านคนติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งทอท.ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการของ ทชม.และเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดสมกับคำขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น